STROJE REKLAMOWE

odzież reklamowa, przebrania reklamowe, kostiumy reklamowe

MASKOTKI REKLAMOWE

maskotki z pluszu, pluszaki reklamowe, misie reklamowe

GADŻETY REKLAMOWE

upominki reklamowe, gadżety promocyjne, gadżety reklamowe

KIBICE

gadżety dla kibiców, gadżety piłkarskie, akcesoria kibica

Jesteś na: Strona główna / Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl

Właściciel witryny ELABIKA

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.intracom.pl, www.intracom.com.pl jest elabika Kamil Bieńkowski, ul. Zakopiańska 9, Kraków, NIP 6792916076
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym elabika Kamil Bieńkowski są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym elabika Kamil Bieńkowski chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność firmy elabika lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego elabika Kamil Bieńkowski - stroje reklamowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody elabika Kamil Bieńkowski, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym producenta strów reklamowych i maskotek elabika, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego elabika Kamil Bieńkowski, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla producenta gadżetów kibica i stroi reklamowych elabika lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym elabika jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody elabika Kamil Bieńkowski.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym elabiki, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego elabika Kamil Bieńkowski poprzez podanie źródła w postaci www.elabika.com - Producent Strojów Reklamowych i Gadżetów Kibica
 8. Otrzymując dostęp do stron elabika Kamil Bieńkowski użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. elabika Kamil Bieńkowski nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności ELABIKA

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez elabika Kamil Bieńkowski wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  1. elabika Kamil Bieńkowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
   2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. elabika Kamil Bieńkowski ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.